Název firmy:
FORTEX - AGS, a.s.
Sídlo firmy:
Jílová 1550/1
CZ-78792 Šumperk
Právní forma:
Telefon:
+420 583 301 511
Fax:
+420 583 301 518
E-mail:
IČO:
00150584
Soudní příslušnost:
Krajský soud v Ostravě, s.z. B 95
DVR:
DIČ:
CZ699000025
Bankovní spojení:
Kód banky:
Číslo účtu:
IBAN: