FORTEX - AGS news

You can find all current news from (company name) here

 1. Novinky
 2. Získejte dotace na elektromobil jednoduše
21.06.2022
Novinky Volkswagen

Získejte dotace na elektromobil jednoduše

Elektromobilita začíná u nás

ID.3 GO! 150 kW
DOTACE NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ELEKTROMOBILU
50 % z ceny nového vozu
max. do výše 300 000 Kč na elektromobily


Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla) a to 50 % max. do výše 30.000 Kč.
INFO o získání dotací na nákup elektrovozidel ZDE
KDO MŮŽE ŽÁDAT
 • Obce, Kraje, Dobrovolné svazky obcí, Státní či národní podniky
 • Správa železnic, Státní organizace, Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce, Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky)
 • Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby
 • Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem
Zahájení příjmu žádostí: 6. 6. 2022 od 12 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 15. 12. 2023 do 14 hod.
Ukončení realizace podpořených projektů: 30. 6. 2025.
Příklad cenové nabídky na model: ID.3 GO! 150 kW ke stažení zde
Cesta k Vašemu elektromobilu
začíná u nás!

Login to the newsletter

One step ahead! Our newsletter keeps you up-to-date about our activities and exclusive special promotions!

The input data is not valid. Please try again.

please choose a salutation

Sadly, a problem occured while signing up to the newsletter. Please try again later.

checkbox_default

Thank you!

You successfully signed up to our newsletter.

You will reciee an e-mail containing a verification link, to finish your registration.