Výhody operativního leasingu automobilů

   

  • není nutné platit počáteční akontaci
  • variabilní délka splácení
  • fixní měsiční splátky po celou dobu financování
  • leasingová splátka je nákladovou položkou a tedy plně daňově odečitatelnou
  • investiční úspory - snížení množství vázaného kapitálu v účetní bilanci
  • úspora mzdových a časových nákladů
  • riziko zůstatkové hodnoty nese finanční společnost

Kontaktujte svého prodejce pro více informací